ENGELSİZ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ


S
A
Ü

      ANASAYFA

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ

            Engelsiz SAU

            E-Kütüphane

            Yasal Düzenlemeler

            Bağlantılar

            İletişim

            Duyurular

            Etkinlikler

            Akademik Uyarlamalar

            Sesli Kütüphane

Untitled Document Engelsiz SAÜ > Yasal Düzenlemeler

ÖZÜRLÜLER KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT
Ulusal Mevzuat

  • ANAYASA

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

  • KANUNLAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ve Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme
İmar Kanunu 
Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 

  • KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

  • YÖNETMELİKLER

Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği
65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Özürlü Ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik
Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği 
Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği
Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Muhtaç Aylığı ve Vakıf İmaret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği
İşaret Dili Tercümanlığı Hizmeti Verecek Personelin Yetiştirilmesi ile Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik
Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik
Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik
Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

  • GENELGELER

Kamu Binaları, Kamuya Açık Alanlar ve Toplu Taşıma Araçlarının Özürlülerin Kullanımına Uygun Duruma Getirilmesi ile İlgili 2006/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
Özürlü İstihdamı ile İlgili 2006/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
2005 Özürlülerin İstihdam Yılı Genelgesi

©1996-2009 - Sakarya Üniversitesi >Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı >Yazılım Teknolojileri Şube Müdürlüğü